Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Välkommen till Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund (KFS)

fysiografens_logo_m[1].jpg

Sällskapets första emblem slogs 1773.

Eftersom ordet fysiografi, som var gångbart vid grundandet 1772, inte längre tillhör det allmänna ordförrådet, har Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund sedan en del år undertiteln: Akademi för naturvetenskap, medicin och teknik. Sällskapets uppgift är att främja vetenskaper inom dessa områden.

På de följande sidorna presenteras Sällskapets nuvarande organisation och en kort historik under rubriken Om Oss.

Rubriken Stipendier omfattar de donationer och stiftelser vars utdelning kan sökas som stöd för bl.a forskning och resor. Observera de inledande bestämmelserna.

Uppgifter om de utmärkelser som Sällskapet utdelar finns under Medaljer & Priser.