Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Extra utlysning av resestipendium

21 februari 2017

Sällskapets utlyser en extra ansökningsperiod för Nilsson-Ehle-donationernas resor

med sista ansökningsdag den 15 mars 2017 kl. 15:00, då ansökningarna ska vara Sällskapet tillhanda på Stortorget 6 i Lund. Inga ansökningar får lämnas på hämtstället.

Nilsson-Ehle donationernas resor

Tillbaks till förstasidan