Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Resestipendier för yngre forskares resor

21 februari 2017

Nästa ansökningstillfälle har deadline 1 mars 2017

 och gäller resor från 20 mars 2017 till 31 maj 2017.

OBS! ansökan skall vara Sällskapet tillhanda senast den 1 mars kl. 15:00 under adress Stortorget 6, 222 23 Lund. Ofullständig eller för sent inkommen ansökan behandlas ej. Ansökan ska lämnas in i 8 exemplar. Ansökningar får inte lämnas på hämtstället.

Till ansökningsformuläret

Tillbaks till förstasidan