Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Resestipendier för yngre forskares resor

21 februari 2017

Nästa ansökningstillfälle har deadline 26 april 2017

 och gäller resor från 20 maj till 30 september 2017.

OBS! ansökan skall vara Sällskapet tillhanda senast den 26 april kl. 15:00 under adress Stortorget 6, 222 23 Lund. Ofullständig eller för sent inkommen ansökan behandlas ej. Ansökan ska lämnas in i 8 exemplar. Ansökningar får inte lämnas på hämtstället.

Till ansökningsformuläret

Följande personer tilldelades medel vid Sällskapets senaste utdelning Utdelade medel i mars 2017 (7,6 kB)

Tillbaks till förstasidan