Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Resestipendier för yngre forskares resor

10 maj 2017

Nästa ansökningstillfälle har deadline 30 augusti 2017

 och gäller resor från 20 september till 30 november 2017.

OBS! ansökan skall vara Sällskapet tillhanda senast den 30 augusti kl. 15:00 under adress Stortorget 6, 222 23 Lund. Ofullständig eller för sent inkommen ansökan behandlas ej. Ansökan ska lämnas in i 8 exemplar. Ansökningar får inte lämnas på hämtstället.

Till ansökningsformuläret

Följande personer tilldelades medel vid Sällskapets senaste utdelning Utdelade medel i maj 2017 (11,7 kB)

Tillbaks till förstasidan