Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten våren 2017

21 februari 2017

Sällskapets nästa möte äger rum den 1 mars

kl. 18:30 i Piratensalen på Grand Hotel, då universitetslektor Jessica Abbott föreläser över ämnet "En genetisk dragkamp mellan hanar och honor". 

Vid Sällskapets möte den 5 april, som är gemensamt med Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, föreläser professor Nils Uddenberg.

Vårens sista möte äger rum den 11 maj och är gemensamt med Läkaresällskapet i Lund.

Tillbaks till förstasidan