Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten våren 2017

06 mars 2017

Sällskapets nästa möte äger rum den 5 april

kl. 19:00 i Piratensalen på Grand Hotel, då professor Nils Uddenberg föreläser över ämnet "Vanmakt, vidskepelse, vetenskap – medicinens vindlande väg genom seklerna". mötet är gemensamt med Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.

Fritt inträde. Allmänheten är välkommen.

Vårens sista möte äger rum den 11 maj och är gemensamt med Läkaresällskapet i Lund.

Tillbaks till förstasidan