Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Stipendier

För dig som redan har erhållit stipendium av oss och ska söka nytt stipendium under hösten 2017 gäller följande:

Om du tänker söka nytt stipendium vid ansökningsomgången med deadline den 27 september 2017, ska du skicka in en stipendieberättelse senast 1½ år  efter ansökningsdagen. D.v.s. att om du fått anslag under hösten 2015 gäller 1½-årsregeln om du vill söka hösten 2017 (d.v.s.att då gäller inte två-årsregeln).

 

OBS! Läs Bestämmelser för Sällskapets stipendier först!

Formulär för Stipendieberättelse och Rekvisition