The Society celebrates its 250th anniversary this year

Read more on the Swedish homepage.

SÄLLSKAPETS ÅRLIGA AKTIVITETER

  • Utdelande av vetenskapliga priser och forskningsanslag
  • Offentliga vetenskapliga föredrag
  • Vetenskapliga symposier (Rausingsymposiet, Barabro B. Johanssonsymposiet, Sandblomdagen)

JUBILEUMSÅRET 2022

 

 

Fyra aftnar om klimatet

19/9, 3/10, 31/10, 14/11 i Lilla salen på AF i Lund. Filmas och kan ses live via vår hemsida.Annons (150.2 KB)

Fyra aftnar: Fredrik Charpentier Ljungqvist

Fyra aftnar: Elin Jacobsson

Fyra aftnar: Markku Rummukainen

Fyra aftnar: Lena Neij

Barbro B Johanssonsymposium 2022

Barbro B. Johanssonsymposiet, 21 september, "Den balanserade hjärnan", Skissernas museum. Filmas och kan ses live via vår hemsida.    

Kungliga Fysiografiska Sällskapets symposium: "Vad vi kan - och inte kan!"

Symposium 23 november "Vad vi kan och inte kan - Frågor kring framtidens mat". Filmas och kan ses live via vår hemsida.

  •  Sandblomdagen, 27 oktober, "Att åldras - på gott och ont" , Sjukhusaulan, SUS Lund.
  • Jubileumssymposium 1 december "Vad vi vet och inte vet". Filmas och kan ses live via  vår hemsida.

JUBILEUMSFOND NR. 2

Upprop om bidrag vänder sig till såväl enskilda personer som organisationer, förvaltningar, företag och industrier. Bidrag utan villkor och valfritt belopp.

Läs gärna mer i vår 

Back to the homepage