Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Participation in Lund University's 350th Jubilee

13 December 2016

The Society will participate in Lund University's 350th Jubilee

Åtta aftnar (75.8 KB) Here you will find a list of "Åtta aftnar under 2017 med de Lärda Sällskapen". Below you can see these "Aftnar".

Lundaandan - finns den?

Universitetsrektorer ser tillbaka och framåt

Banbrytare vid Lunds universitet

Lunds universitet i världen

For more information about Lund University's 350th Jubilee see

Lund university homepage

Facebook

Back to the homepage