Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

ANSÖKAN AVFÖRS OM SLUTREDOVISNING SAKNAS

Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund beviljar inga nya stipender, om slutredovisning saknas för tidigare erhållna anslag (obs! två-årsregeln).

Stipendieberättelse ska inlämnas senast två år efter ansökningsdatum.

Är du osäker på om du redovisat ditt anslag, kontakta vårt kansli på telefon 046-13 25 28 eller skicka ett mail till kansli@fysiografen.se.

Tillbaks till förstasidan