Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Resestipendier för yngre forskares resor

Nästa ansökningstillfälle har deadline 27 februari 2019

 och gäller resor från 20 mars  till 31 maj 2019.

OBS! ansökan skall vara registrerad senast den 27 februari. Ofullständig eller för sent registrerad ansökan behandlas ej. 

Till ansökningsformuläret

Följande personer tilldelades medel vid Sällskapets senaste utdelning Utdelade medel i november 2018 (92,1 kB)

Tillbaks till förstasidan