Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Resestipendier för yngre forskares resor

Nästa ansökningstillfälle har deadline 26 augusti 2019

och gäller resor från 20 september till 30 november 2019.

OBS! ansökan skall vara registrerad senast den 26 augusti. Ofullständig eller för sent registrerad ansökan behandlas ej. 

Till ansökningsformuläret

Följande personer tilldelades medel vid Sällskapets senaste utdelning Utdelade medel i maj 2019 (96,3 kB)

Tillbaks till förstasidan