Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Resestipendier för yngre forskares resor

Nästa ansökningstillfälle har deadline 29 augusti 2018

 och gäller resor från 20 september till 30 november 2018.

OBS! ansökan skall vara registrerad senast den 29 augusti. Ofullständig eller för sent registrerad ansökan behandlas ej. 

Till ansökningsformuläret

Följande personer tilldelades medel vid Sällskapets senaste utdelning Utdelade medel i maj 2018 (96,9 kB)

Tillbaks till förstasidan