Resestipendier för yngre forskares resor

Nästa ansökningstillfälle har deadline 30 oktober 2023

och gäller resor från 20 november 2023 till 31 mars 2024.

OBS! ansökan skall vara registrerad senast 30 oktober.

Sök reseanslag

Följande personer tilldelades medel vid Sällskapets senaste utdelning 

Yngre forskare, utdelning av resestipendier 2023-08-28.pdf (136,7 kB)

 

Tillbaks till förstasidan