Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets medverkan i Lunds universitets 350-årsjubileum