Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten 2019

Sällskapets nästa möte äger rum den 13 februari

kl. 18:30 i Piratensalen, Grand Hotel, då professor Heiner Linke föresläser över ämnet Nanoteknologins möjligheter - ett Lundaperspektiv"

Fritt inträde. Allmänheten är välkommen.

Vårens följande möten äger rum den  6 mars, 3 april och 16 maj.

Tillbaks till förstasidan