Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten 2018

Sällskapets höstutflykt äger rum den 14 september

Sällskapets utflykt äger rum den 14 september (mer information kommer i kallelsen).

Höstens första möte äger rum den 3 oktober kl. 18:30 i Piratensalen, (Sven Berggrenföreläsningen), då professor Andrew H Knoll, Harvard University Botanical Museum, Cambridge, USA, föreläser över ämnet "The Deep History of Life".

Fritt inträde. Allmänheten är välkommen.

Följande möten äger rum den 14 november och 2 december (årshögtiden).

Tillbaks till förstasidan