Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten 2017

26 september 2017

Sällskapets nästa möte äger rum den 15 november

i Piratensalen, Grand Hotel,  då  Professor Mef Nilbert föreläser över ämnet "Cancer - en sjukdom som utmanar individen, forskaren och samhället på flera nivåer".

Fritt inträde. Allmänheten är välkommen.

Årets sista möte äger rum den  2 december (årshögtiden).

Vårens möte 2018 äger rum den 7 februari, 7 mars, 11 april och 9 maj.

Tillbaks till förstasidan