Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten 2017

18 maj 2017

Sällskapets utflykt äger rum den 22 september 

Mera information kommer i kallelsen.

Sällskapets första möte äger rum den 5 oktober, i Piratensalen, Grand Hotel,  då Sven Berggrenpristagaren Professor Andrea M. Ghez, University of California,  Los Angeles, håller en föreläsning i ämnet "The Monster at the Middle of the Milk Way".

Fritt inträde. Allmänheten är välkommen.

Följande möten äger rum den 15 november och 2 december (årshögtiden).

Tillbaks till förstasidan