Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten 2019

Sällskapets nästa möte äger rum den 3 april

kl. 19:00 i Piratensalen, Grand Hotel, då professor Lars Larsson föreläser över ämnet "Uppåkra - en central järnåldersbosättning i sydvästra Skåne. Fynd, tempelbyggnad och mordbränder.

Fritt inträde. Allmänheten är välkommen.

Vårens sista möte äger rum den 16 maj.

Tillbaks till förstasidan