Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten 2019

Sällskapets nästa möte äger rum onsdagen den 13 november 2019

kl 18:30 i Piratensalen på Grand Hotel då  professor Charlotta Turner föreläser över ämnet "Grön och hållbar kemi – Från älgrepellenter till superhydrofoba ytor och värdefulla växtavfall".

Fritt inträde. Allmänheten är välkommen.

Höstens sista möte (årshögtiden) äger rum den 2 december.
Vårens möten 2020 äger rum den 12 februari, 4 mars, (aprilmötet ej bestämt) och 13 maj.

Tillbaks till förstasidan