Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten 2018

Sällskapets nästa möte äger rum den 14 november

kl. 18:30 i Piratensalen, då professor Helena Westerdahl, föreläser över ämnet "Fåglars immunförsvar och genetiska avtryck från sjukdomar".

Fritt inträde. Allmänheten är välkommen.

Årets sista möte äger rum den 2 december (årshögtiden).

Vårens möten 2019 äger rum den  13 februari, 6 mars, 3 april och 16 maj.

Tillbaks till förstasidan