Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten 2018

Sällskapets nästa möte äger rum den 11 april

kl. 19:00 i Piratensalen, Grand Hotel, Lund, som är gemensamt med Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, då professor Lynn Åkesson föreläser över ämnet "Avfall i överflöd - om konsumtionens mörka baksida"

Vårens sista möte äger rum den 16 maj, som är gemensamt med Läkaresällskapet, då professor Johan Richter föreläser över ämnet "Genterapi - äntligen genombrott efter många motgångar".

Fritt inträde. Allmänheten är välkommen.

Tillbaks till förstasidan