Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten 2018

06 december 2017

Sällskapets nästa möte äger rum den 7 mars

kl. 18:30 i Piratensalen, Grand Hotel, Lund, då professor Rolf Johansson föreläser över ämnet
"Robotik - Vetenskap eller konst?.

Följande möten äger rum den 11 april och 16 maj.

Fritt inträde. Allmänheten är välkommen.

Tillbaks till förstasidan