Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten 2019

Sällskapets nästa möte äger rum den 6 mars

kl. 18:30 i Piratensalen, Grand Hotel, då universitetslektor Johan Lindgren föresläser över ämnet "Ny teknik och gamla fossil levandegör det förflutna"."

Fritt inträde. Allmänheten är välkommen.

Vårens följande möten äger rum den 3 april och 16 maj.

Tillbaks till förstasidan