Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Utlysning av Sällskapets stipendier

08 augusti 2017

Sista dag för registrering till Sällskapets fonder är torsdagen den 28 september kl. 22:00.

Ofullständiga ansökningar eller ansökningar registrerade efter ovanstående tidpunkt behandlas ej. Läs mer under Stipendier, 
http://www.fysiografen.se/sv/stipendier/ .

För att underlätta för Sällskapets och våra inspektorers arbete under den hektiska ansökningsperioden, ber vi alla sökande att kontakta sin inspector stipendiis i mycket god tid före den 28 september, för ett eventuellt inlämnande av stipendieberättelse.

Tillbaks till förstasidan