Utlysning av Sällskapets stipendier

Sista dag för registrering till Sällskapets fonder är måndagen den 26 september 2022

Ofullständiga ansökningar eller ansökningar registrerade efter ovanstående tidpunkt behandlas ej. Läs mer under Stipendier, 
http://www.fysiografen.se/sv/stipendier/ .

För att underlätta för Sällskapets och våra inspektorers arbete under den hektiska ansökningsperioden, ber vi alla sökande att kontakta sin inspector stipendiis i mycket god tid före den 26 september, för ett eventuellt inlämnande av stipendieberättelse.

Tillbaks till förstasidan