2020

Sällskapets Minnesmedalj i guld

Stefan Karlsson, professor emeritus i molekylär medicin, Lunds universitet

Stefan Karlsson tilldelas medaljen som belöning för vetenskapliga arbeten av synnerlig förtjänst, sina banbrytande upptäckter rörande de gener och signalvägar
som reglerar blodbildande stamceller som har lett till utveckling av metoder för användning vid benmärgstransplantation på barn och vuxna patienter
vid maligna benmärgssjukdomar.

 

Engeströmska medaljen

Roland von Bothmer, professor emeritus i Kulturväxternas genetik och förädling, SLU/Alnarp

Roland von Bothmer tilldelas medaljen för framstående insatser inom naturvetenskap som lett till praktiska tillämpningar rörande Skånes lantbruk och industri, för forskning inom växtförädling
för att öka den genetiska diversiteten hos grödor och för bevarande av genetiskt material från grödor från olika delar av världen genom långtidslagring i Svalbard.

 

Rolf Dahlgrens pris i botanik - 200.000 kr

Sandra Knapp, research professor, University College, London

Sandra Knapp tilldelas priset för framstående insatser inom blomväxternas systematik och evolution. Hon är en internationellt ledande forskare inom systematik,
evolution och biogeografi rörande potatisfamiljen Solanaceae, där hon gjort omfattande taxonomiska utredningar för flera komplicerade undergrupper,
samt hon har ett omfattande författarskap med fokus på Mellan- och Sydamerikas flora, vetenskapshistoria och naturskydd.

 

Fabian Gyllenbergs pris i kemi - 80.000 kr

Laura Folkers, postdoktor, Technische Universität, Dresden

Laura Folkers disputerade 2019 i Lund på en avhandling om komplicerade strukturer för intermetalliska faser. Hon lyckades syntetisera och strukturbestämma tidigare okända faser
med hjälp av synkrotronljus- tekniker, ett arbete som fordrat såväl experimentell som teoretisk skicklighet, och där hon arbetat med stor självständighet.

 

Göran Linds pris i tillämpad elektronik - 40.000 kr

Harsh Tataria, biträdande universitetslektor i kommunikationsteknologi, Lunds universitet

Harsh Tataria disputerade 2017, Victoria University, Wellington, Nya Zeeland. Rekryterades till Lund där han arbetat med karakterisering av dynamiska utbredningskanaler
kring 28 GHz för massiva MIMO-system – ett område där Lunds universitet ligger i den absoluta forskningsfronten. Det mätsystem som han utvecklat för ändamålet är unikt
då det för bättrar såväl tids- som riktnings-upplösningar i mätningarna med en tio-potens jämfört med existerande system, vilket är en storslagen bedrift.

 

Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik - 240.000 kr

Johanna Mesch, professor i teckenspråk/lingvistik, Stockholms universitet

Johanna Mesch tilldelas priset för forskning som bidrar till att fördjupa vår kunskap om språklig variation, och om den mänskliga språkförmågans uttryck genom sitt breda fokus
på lexikon, grammatik, intonation och samtalsfenomen. Hon har bidragit till skapandet av Svensk teckenspråkskorpus - en unik och stilbildande resurs i absolut världsklass.