Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sök stipendier

FRÅN OCH MED I HÖST HAR VI ETT ELEKTRONISKT ANSÖKNINGSSYSTEM

 Läs Bestämmelser för Sällskapets stipendier först!

Formulär för Stipendieberättelse och Rekvisition

OBS! Viktig information

För dig som redan har erhållit stipendium av oss och ska söka nytt stipendium under hösten 2017 gäller följande:

Om du tänker söka nytt forskningsstipendium vid ansökningsomgången med deadline den 28 september 2017, ska du skicka in en stipendieberättelse senast 1½ år  efter ansökningsdagen. D.v.s. att om du fått anslag under hösten 2015 gäller 1½-årsregeln om du vill söka hösten 2017 (d.v.s.att då gäller inte två-årsregeln).