Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sök stipendier

FRÅN OCH MED I HÖST HAR VI ETT ELEKTRONISKT ANSÖKNINGSSYSTEM

 Läs Bestämmelser för Sällskapets stipendier först!

Formulär för Stipendieberättelse och Rekvisition