Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Ansökningstider

2021

4 gånger per år

Resestipendier för yngre forskare. Registrering senast

 • 24 februari gäller resor 20/3 - 31/5
 • 21 april gäller resor 20/5 - 30/9
 • 25 augusti gäller resor 20/9 - 30/11
 • 25 oktober gäller resor 20/11 - 31/3

2 gånger per år 

 • Nilsson-Ehle resor. Registrering senast 15 mars och 28 september

1 gång per år. Registrering senast 23 mars

 • Per-Eric och Ulla Schybergs stiftelse

1 gång per år, registrering senast 28 september

 • Stiftelsen Nils Olof Berggrens fond
 • Stiftelsen Torsten och Fanny Brodéns fond
 • Donationerna för naturvetenskap, medicin och
  teknik, NMT
 • Stiftelsen Hedda och John Forssmans fond
 • Stiftelsen Walter Gyllenbergs fond
 • Erik Holmbergs donation
 • Jan Löfqvists donation
 • Nilsson-Ehle-donationerna

Vart 3:e år

 • Stig Borglins stipendiedonation för studieresor (2021)
 • Teodor Neranders donation (2022)
 • Edla och Eric Smedbergs forskningsdonation (2022)

Vart 5:e år

 • Stiftelsen Karin och Hjalmar Tornblads fond (2022)

Endast för Sällskapets ledamöter

 • Henry och Gerda Dunkers donation 3 gånger per år. Registrering senast 23 mars, 28 september och
  30 november
 • Gästföreläsarfonden under hela året