Ansökningstider

2023

4 gånger per år

Resestipendier för yngre forskare. Registrering senast

 • 28 februari gäller resor 20/3 - 31/5
 • 24 april gäller resor 20/5 - 30/9
 • 28 augusti gäller resor 20/9 - 30/11
 • 30 oktober gäller resor 20/11 - 31/3

2 gånger per år 

 • Nilsson-Ehle resor. Registrering senast 15 mars och 25 september

1 gång per år. Registrering senast 28 mars

 • Per-Eric och Ulla Schybergs stiftelse

1 gång per år. Registrering senast 15 september

 • Horisont

1 gång per år, registrering senast 25 september

 • Stiftelsen Nils Olof Berggrens fond
 • Donationerna för naturvetenskap, medicin och
  teknik, NMT
 • Stiftelsen Hedda och John Forssmans fond
 • Stiftelsen Walter Gyllenbergs fond
 • Erik Holmbergs donation
 • Jan Löfqvists donation
 • Nilsson-Ehle-donationerna
 • Forskningsanslaga för biträdande universitetslektorer (BUL)

Vart 3:e år

 • Stig Borglins stipendiedonation för studieresor (2025)
 • Stiftelsen Torsten och Fanny Brodéns fond (2024)
 • Teodor Neranders donation (2025)
 • Edla och Eric Smedbergs forskningsdonation (2025)

Vart 5:e år

 • Stiftelsen Karin och Hjalmar Tornblads fond (2027)

Endast för Sällskapets ledamöter

 • Henry och Gerda Dunkers donation 3 gånger per år. Registrering senast 28 mars, 25 september och
  28 november
 • Gästföreläsarfonden under hela året