Grace S. Sandbloms fond

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.

För att hedra minnet av sin avlidne make, professor Philip Sandblom, bildade fru Grace S. Sandblom en fond, som överförts till Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund 2007-11-14. Fondens syfte är att genom årligen återkommande föreläsningar och andra arrangemang hedra professor Philip Sandbloms minne samt vad Grace och Philip Sandblom stod för på det medicinskt-humanistiska planet. Arrangemangen skall utgöra medicinskt/humanistiska inslag för i första hand studenter inom Medicinska fakulteten, företrädesvis under eller i anslutning till Philip Sandbloms födelsdag den 29 oktober. Verksamheten sköts av en nämnd i vilken ingår en representant för familjen Sandblom, dekanus för Medicinska fakulteten, två representanter för Sällskapets medicinska och humanistiska sektioner, Sällskapets ständige sekreterare (sammankallande) och skattmästare. Till nämnden adjungeras arrangören, som utses av nämnden, av årets arangemang. De praktiska bestyren sköts av arrangören.