Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

The presidium

Board

President

Professor
Marianne Gullberg

Vice President

Professor
Jan-Åke Nilsson

2nd vice President

Professor
Per Lundberg

President Elect

Professor emer.
Lil Träskman-Bendz

Permanent Secretary/Treasurer

Professor emer.
Per Alm

Board member

Professor
Sofia Feltzing

Board member

Professor
Lars-Erik Wernersson

Board member

Professor
Gunilla Westergren-Thorsson

Nominating Comittee

Professor emer.
Göran Bexell

Professor
Nils Dencker

Professor emer.
Germund Hesslow

Professor
Andreas Jakobsson

Professor emer.
Per Möller

Professor
Jan-Åke Nilsson

Economic Council

Professor emer.
Per Alm

VD
Joen Magnusson

Direktör
Lennart Nilsson

Civilekonom
Knut Ramel

Auditors

Professor emer
Lars Ivar Elding

Externrevisor
Anders Thulin

Professor emer.
Lennart Thörnqvist

Professor
Sven Åberg, suppleant