Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Presidium

Styrelse

Preses

Professor emer.
Lil Träskman-Bendz

1:e vice preses

Professor
Marianne Gullberg

2:e vice preses

Professor
Jan-Åke Nilsson

Tillträdande preses

Professor emer.
Freddy Ståhlberg

Ständig sekreterare/Skattmästare

Professor emer.
Per Alm

Ledamot

Professor
Sofia Feltzing

Ledamot

Professor
Lars-Erik Wernersson

Ledamot

Professor
Gunilla Westergren-Thorsson

Valberedning och sektionssammankallande

Professor
Marianne Gullberg

Ordförande

Professor emer.
Per Möller

Biologisk-geovetenskapliga sektionen

Professor emer.
Göran Bexell

Humanistiska sektionen

Professor emer.
Nils Dencker

Matematisk-fysiska sektionen

Professor emer.
Germund Hesslow

Medicinska sektionen

Professor
Andreas Jakobsson

Sektionen för tillämpade vetenskaper och företagande

Ekonomiskt råd

Professor emer.
Per Alm

VD
Joen Magnusson

Direktör
Lennart Nilsson

Civilekonom
Knut Ramel

Revisorer

Revisor

Professor emer
Lars Ivar Elding

Revisor, suppleant

Professor emer.
Torbjörn Frejd

Revisor

Externrevisor
Anders Thulin

Revisor

Professor
Sven Åberg