Presidium

Styrelse

Preses

Professor
Lena Ambjörn

1:e vice preses

Professor emer.
Freddy Ståhlberg

2:e vice preses

Professor emer.
Lil Träskman-Bendz

Tillträdande preses

Professor
Anders Rantzer

Ständig sekreterare/Skattmästare

Professor emer.
Per Alm

Ledamot

Professor
Ola Wendt

Ledamot

Professor
Gunilla Westergren-Thorsson

Ledamot

Professor
Karl Åström

Valberedning och sektionssammankallande

Professor emer.
Freddy Ståhlberg

Ordförande

Professor emer.
Per Möller

Biologisk-geovetenskapliga sektionen

Professor emer.
Göran Bexell

Humanistiska sektionen

Professor emer.
Nils Dencker

Matematisk-fysiska sektionen

Professor emer.
Germund Hesslow

Medicinska sektionen

Professor
Andreas Jakobsson

Sektionen för tillämpade vetenskaper och företagande

Ekonomiskt råd

Professor emer.
Per Alm

VD
Leif Andersson

VD
Joen Magnusson

Direktör
Lennart Nilsson

Civilekonom
Knut Ramel

Revisorer

Revisor

Professor emer.
Torbjörn Frejd

Revisor, suppleant

Professor emer.
Ulf Körner

Revisor

Externrevisor
Anders Thulin

Revisor

Professor
Sven Åberg