Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Presidium

Styrelse

Preses

Professor
Marianne Gullberg

1:e vice preses

Professor
Jan-Åke Nilsson

2:e vice preses

Professor
Per Lundberg

Tillträdande preses

Professor emer.
Lil Träskman-Bendz

Ständig sekreterare/Skattmästare

Professor emer.
Per Alm

Ledamot

Professor
Sofia Feltzing

Ledamot

Professor
Lars-Erik Wernersson

Ledamot

Professor
Gunilla Westergren-Thorsson

Valberedning

Professor emer.
Göran Bexell

Professor
Nils Dencker

Professor emer.
Germund Hesslow

Professor
Andreas Jakobsson

Professor emer.
Per Möller

Professor
Jan-Åke Nilsson

Ekonomiskt råd

Professor emer.
Per Alm

VD
Joen Magnusson

Direktör
Lennart Nilsson

Civilekonom
Knut Ramel

Revisorer

Professor emer
Lars Ivar Elding

Externrevisor
Anders Thulin

Professor emer.
Lennart Thörnqvist

Professor
Sven Åberg, suppleant