Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Presidium

Styrelse

Preses

Professor
Jan-Åke Nilsson

1:e vice preses

Professor
Per Lundberg

2:e vice preses

Professor
Lena Ekelund Axelson

Tillträdande preses

Professor
Marianne Gullberg

Ständig sekreterare/Skattmästare

Professor emer.
Per Alm

Ledamot

Professor
Sofia Feltzing

Ledamot

Professor
Eric Warrant

Ledamot

Professor
Lars-Erik Wernersson

Valberedning

Professor emer.
Gunnar Broberg

Professor emer.
Charlotte Erlanson-Albertsson

Professor emer.
Torbjörn Frejd

Professor
Andreas Jakobsson

Professor
Per Lundberg

Professor emer.
Per Möller

Ekonomiskt råd

Professor emer.
Per Alm

VD
Joen Magnusson

Direktör
Lennart Nilsson

Civilekonom
Knut Ramel

Revisorer

Externrevisor
Anders Thulin

Professor emer.
Lennart Thörnqvist

Professor
Sven Åberg, suppleant