Om oss

Sällskapets kansli är inrymt i det gamla bankhuset, byggt 1914 och ritat av J A Hellström. Adressen är Stortorget 6.

Sällskapets tidiga historia skrevs första gången 1940 av Otto Gertz. Håkan Westling har 2006 givit en sammanfattning av Sällskapets hela historia till dags dato. En kort resumé ges under Historik.

Aktuella uppgifter om personer och adresser i Sällskapet ges under Presidium, kansli och ledamöter i sällskapets nämnder.