Föredrag

 

13 mars 2024

Professor Hanna Isaksson, Lunds universitet föreläser över ämnet "Rörelseorganens biomekanik - hur vävnaders struktur ändras efter krav på funktion."
kl. 18.20 i Piratensalen på Grand Hotel. Mötet filmas.

 

14 februari 2024

David Dunér, professor, Lunds universitet, föreläser över ämnet: "Det lärda Lunds ursprung: Universitet och domkyrka under 900 år", kl. 18.20 i Piratensalen på Grand Hotel.

15 november 2023

Jessica Abbott, Universitetslektor i evolutionär ekologi och könsskillnadernas genetik, Lunds universitet, kl. 18.20 i Piratensalen på Grand Hotel i Lund.

Allmänheten välkommen!

4 oktober 2023

Professor John F. Hartwig, University of California, Berkely, USA, årets Sven Berggrenpristagare, föreläser över ämnet "Catalyzing Chemical Syntesis", kl 18:20 i Piratensalen på Grand Hotel i Lund.

Allmänheten välkommen!

10 maj 2023

Professor Håkan Arheden föreläser över ämnet "Nya Universitetssjukhusest i Lund - en akut historia" kl. 18;30 i Piratensalen, Grand Hotel i Lund.

15 mars 2023

Professor Anders Carlsson föreläser över ämnet "Växtförädling ger förutsättningar för en framtida hållbar mataproduktion"

15 februari 2023

Universitetslektor Emma Hammarlund föreläser öve ämnet "Djurens och cancerns utveckling på Jorden"

9 november 2022

Professor Helena Alexanderson föreläser över ämnet "Lysande kvarts och salt - geologiska klockor och fiffiga stråldosmätare".

 

5 oktober 2022

Professor Pia C Sundgren föreläser över ämnet "Visualisera förändringar i hjärnan hos patienter med diagnosen SLE"

 

6 april 2022

Professor Christian Balkenius föreläser över ämnet "Kan robotar ha empati?".

16 mars 2022

Professor Sofie Mohlin föreläser över ämnet "Neuroblastom - när fosterutvecklingen går fel".

16 februari 2022

Professor Oskar Hansson föreläser över ämnet "Hur kommer vi att diagnosticera och behandla Alzheimers sjukdom i framtiden?"

10 november 2021

Professor Johan Wennerberg föreläser över ämnet "Kampen mot tuberkulos"

6 oktober 2021

Sven Berggrenpristagare för år 2021 professor Keith Hawton, University of Oxford, U.K., föreläser över ämnet 
"Suicide prevention: Does it work?"

19 maj 2021

Professor Lisa Rydén föreläser över ämnet "Små steg för alla och stora steg för utvalda" - medicinska framsteg bakom den förbättrade prognosen vid bröstcancer

17 mars 2021

Daniella Rylander ” En självläkande hjärna för neurologiska sjukdomar genom omprogrammering” och Kristina Lundberg ”Nya strategier för effektiv cancerbehandling baserat på immunförsvarets celler”.

17 februari 2021

Christian Ingvar föreläser över ämnet ”Malignt melanom – forskning och framtid"

2 december 2020

Professor Lil Träskman-Bendz föreläser över ämnet "Serotonin - en mångfacetterad budbärare"

11 november 2020

Professor Eva Johansson ”Att skräddarsy växters proteiner – för ökad bio-ekonomi”

10 oktober 2020

Professor Michael Tomasello "Becoming human: A theory of ontogeny"