Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Föredrag

Sällskapets filmade föredrag kan ses på Youtube

10 november 2021

Professor Johan Wennerberg föreläser över ämnet "Kampen mot tuberkulos"

6 oktober 2021

Sven Berggrenpristagare för år 2021 professor Keith Hawton, University of Oxford, U.K., föreläser över ämnet 
"Suicide prevention: Does it work?"

19 maj 2021

Professor Lisa Rydén föreläser över ämnet "Små steg för alla och stora steg för utvalda" - medicinska framsteg bakom den förbättrade prognosen vid bröstcancer

17 mars 2021

Daniella Rylander ” En självläkande hjärna för neurologiska sjukdomar genom omprogrammering” och Kristina Lundberg ”Nya strategier för effektiv cancerbehandling baserat på immunförsvarets celler”.

17 februari 2021

Christian Ingvar föreläser över ämnet ”Malignt melanom – forskning och framtid"

2 december 2020

Professor Lil Träskman-Bendz föreläser över ämnet "Serotonin - en mångfacetterad budbärare"

11 november 2020

Professor Eva Johansson ”Att skräddarsy växters proteiner – för ökad bio-ekonomi”

10 oktober 2020

Professor Michael Tomasello "Becoming human: A theory of ontogeny"