Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Ledamöter i sällskapets nämnder

nämndledamöter_m[1].jpg

Albert Dubout (1905-1976) Ur: Villon (OEUVRES) Gibert Jeune Librairie d'amateurs, 61, Boulevard Saint-Michel, 61, Paris

Fysiografiska Sällskapet utser vart tredje år ledamöter i de nämnder som årligen utdelar forskningsstipendier. En ledamot kan tjänstgöra högst 2 perioder (6 år) i en nämnd. Från 2016-2018 tjänstgör följande ledamöter.

N.O. Berggren-nämnden
Professor Staffan Bensch
Professor Jan-Åke Nilsson

Brodéns fond
Professor Tatyana Turova

Forssman-nämnden
Professor Karin Jirström
Professor Kristian Riesbeck

Gyllenberg-nämnden
Professor Torben Andersen
Professor Stefan Kröll
Professor Tatyana Turova

Hellmuth Hertz-nämnden
Professor Mikael Akke
Professor Dan Hammarlund
Professor Anders Hedenström
Professor Gunnar Lidén
Professor Leif Lönnblad
Professor Fredrik Mertens
Professor Bo Norrving
Professor Bodil Ohlsson
Professor Tatyana Turova
Professor Ola Wendt
Professor Björn Weström

Holmberg-nämnden
Professor Torben Andersen
Professor Stefan Kröll

Källén-nämnden
Professor emeritus Arne Ardeberg
Professor emerita Cecilia Jarlskog
Professor Stefan Kröll
Professor Leif Lönnblad

Löfqvist-nämnden
Professor Eric Warrant
Professor Susanne Åkesson

Nerander-nämnden
Professor Sven Jönsson
Docent Ulf Kristoffersson

Nilsson-Ehle och Nilsson-Ehle resemedel nämnderna
Universitetslektor Marita Cohn (Mendelska sällskapet)
Professor Mats Hansson
Forskare Kajsa Paulssonl (Mendelska sällskapet)

Nilsson-Ehle föreläsningsnämnd
Professor Thoas Fioretos
Professor Mats Hansson
Professor Mattias Höglund (Mendelska sällskapet)

NMT-nämnden
Professor Mikael Akke
Professor Dan Hammarlund
Professor Anders Hedenström
Professor Gunnar Lidén
Professor Fredrik Mertens
Professor Bo Norrving
Professor Bodil Ohlsson
Professor Ola Wendt
Professor Björn Weström

Sandblom-nämnden
Professor emeritus Gunnar Broberg
Familjen Sandblom
Professor emeritus Nils-Otto Sjöberg

Schyberg-nämnden
Dekanerna för medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna
Professor Anita Sjölander
Professor emeritus Torbjörn Frejd

Smedberg-nämnden
Professor Sven Jönsson
Docent Ulf Kristoffersson

Ständige sekreteraren/skattmästaren ingår i samtliga nämnder.
För de 3-årsperiodiserade fonderna används NMT-kommittéerna och 5-årsperiodiserade en (se Bestämmelser för sällskapets stipendier/ansökningstider) ad hoc kommitté.
För Yngre forskares resemedel och Dunkers donation är styrelsen bedömningsnämnd.
Gästföreläsarfonden beslutas av ständige sekreteraren.
Medaljer och priser behandlas i nämnder enligt donationsbestämmelser.