Ledamöter i sällskapets nämnder

Albert Dubout (1905-1976) Ur: Villon (OEUVRES) Gibert Jeune Librairie d'amateurs, 61, Boulevard Saint-Michel, 61, Paris

Fysiografiska Sällskapet utser vart tredje år ledamöter i de nämnder som årligen utdelar forskningsstipendier. En ledamot kan tjänstgöra högst 2 perioder (6 år) i en nämnd. Från 2019-2021 tjänstgör följande ledamöter.

N.O. Berggren-nämnden
Professor Åke Lindström
Professor Niklas Wahlberg

Borglins fond
Professor Torsten Fransson
Professor Magnus Genrup

Brodéns fond
Professor Tatyana Turova

Forssman-nämnden
Professor Karin Jirström
Professor Kristian Riesbeck

Gyllenberg-nämnden
Professor Melvyn Davies/Professor Dainis Dravins
Professor Michael Ljungberg
Professor Tatyana Turova

Hellmuth Hertz-nämnden
Professor Mikael Akke
Professor Anders Gottsäter
Professor Urban Gullberg
Professor Dan Hammarlund
Professor Anders Hedenström
Professor Jonas Larsson
Professor Leif Lönnblad
Professor Bernt Nilsson
Professor Bo Norrving
Professor Tatyana Turova
Professor Ola Wendt
Professor Björn Weström

Holmberg-nämnden
Professor Melvyn Davies/Professor Dainis Dravins
Professor Michael Ljungberg

Källén-nämnden
Professor emeritus Arne Ardeberg
Professor Johan Bijnens
Professor Melvyn Davies
Professor Dirk Rudolph

Löfqvist-nämnden
Professor Marie Dacke
Professor Susanne Åkesson

Nerander-nämnden
Professor Sven Jönsson
Docent Ulf Kristoffersson

Nilsson-Ehle och Nilsson-Ehle resemedel nämnderna
Universitetslektor Marita Cohn (Mendelska sällskapet)
Professor Mats Hansson
Forskare Kajsa Paulssonl (Mendelska sällskapet)

Nilsson-Ehle föreläsningsnämnd
Professor David Gisselsson Nord
Professor Mats Hansson
Professor Torbjörn Säll (Mendelska sällskapet)

NMT-nämnden
Professor Mikael Akke
Professor Anders Gottsäter
Professor Urban Gullberg
Professor Dan Hammarlund
Professor Anders Hedenström
Professor Jonas Larsson
Professor Bernt Nilsson
Professor Bo Norrving
Professor Ola Wendt
Professor Björn Weström

Sandblom-nämnden
Professor emeritus Gunnar Broberg
Professor emeritus Bengt Jeppsson
Familjen Sandblom
Professor emeritus Nils-Otto Sjöberg

Schyberg-nämnden
Dekanerna för medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna
Professor Emma Sparr
Professor Gunilla Westergren-Thorsson

Smedberg-nämnden
Professor Eva Degerman
Professor Cecilia Holm

Ständige sekreteraren/skattmästaren ingår i samtliga nämnder.
För de 3-årsperiodiserade fonderna används NMT-kommittéerna och 5-årsperiodiserade en (se Bestämmelser för sällskapets stipendier/ansökningstider) ad hoc kommitté.
För Yngre forskares resemedel och Dunkers donation är styrelsen bedömningsnämnd.
Gästföreläsarfonden beslutas av ständige sekreteraren.
Medaljer och priser behandlas i nämnder enligt donationsbestämmelser.