Ansökningstider

2024

4 gånger per år
Resestipendier för yngre forskare. Registrering senast

 • 26 februari för resor 20 mars - 19 maj
 • 20 april för resor 20 maj - 31 augusti
 • 26 augusti för resor 1 september - 25 november
 • 28 oktober för resor 26 november - 23 mars

2 gånger per år 
Nilsson-Ehle resor. Registrering senast 15 mars och 25 september

1 gång per år
Registrering senast 15 mars

 • Per-Eric och Ulla Schybergs stiftelse

1 gång per år. Registrering senast 16 september

 • Horisont

1 gång per år, registrering senast 25 september

 • Stiftelsen Nils Olof Berggrens fond
 • Donationerna för naturvetenskap, medicin och
  teknik, NMT
 • Stiftelsen Hedda och John Forssmans fond - (om du söker denna fond kan du inte söka de andra stipendierna samtidigt)
 • Stiftelsen Walter Gyllenbergs fond
 • Erik Holmbergs donation
 • Jan Löfqvists donation
 • Nilsson-Ehle-donationerna
 • Forskningsanslag för biträdande universitetslektorer (BUL)

Vart 3:e år

 • Stig Borglins stipendiedonation för studieresor (2025)
 • Stiftelsen Torsten och Fanny Brodéns fond (2024) - Registrering senast den 25 september 2024.
 • Teodor Neranders donation (2025)
 • Edla och Eric Smedbergs forskningsdonation (2025)

Vart 5:e år

 • Stiftelsen Karin och Hjalmar Tornblads fond (2027)

Endast för Sällskapets ledamöter

 • Henry och Gerda Dunkers donation 3 gånger per år.
  Registrering senast 28 mars, 25 september och 28 november
 • Gästföreläsarfonden under hela året