Stipendieförteckning

Forskningsstipendier

Sällskapet delar efter ansökan och prövning ut forskningsstipendier som gäller bl.a. medeldyr apparatur, materialkostnader, fältarbeten eller vistelse vid annan forskningsinstitution för aktivt forskningsarbete. Varje fond har särskilda villkor som framgår av anvisningarna till fonderna. Yngre forskare prioriteras.
Visa stipendier »

Resestipendier

Resestipendierna gäller resor för deltagande i konferenser och workshops, för utförande av fältarbeten och för forskningssamarbeten vid annan institution, företrädesvis utom Norden och delas vanligen ut som schablonbelopp. Villkoren framgår av anvisningarna.
Visa stipendier »

Sällskapets särskilda stipendier

Sällskapet har donationer med specifika bestämmelser, som ej kan inordnas under de vanliga forsknings- och resestipendierna. Hit hör bl.a. stipendier för Sällskapets ledamöter och medel avsedda för föreläsningar inom speciella områden. Dessa medel fördelas av särskilda nämnder, där i en del även andra än Sällskapets ledamöter är intressenter.
Visa stipendier »