Övrigt

Kansliet är öppet måndag-onsdag kl 9-15, och svarar gärna på frågor föranledda av hemsidan eller i övrigt. Öppet torsdagar via e-mail.

Telefon allmänna frågor: 046-132528
Telefon ekonomi: 046-304153
E-mail: kansli@fysiografen.se
E-mail ekonomi: monica.rosenqvist@fysiografen.se