Övrigt

Kansliet är öppet måndag-torsdag kl 9-15, och svarar gärna på frågor föranledda av hemsidan eller i övrigt.

Telefon allmänna frågor: 046-132528
Telefon ekonomi: 046-304153
Fax: 046-131944
E-mail: kansli@fysiografen.se