The Society meetings

Next meeting will occur on May 19th 2022 at 6 p.m. 

at Strålenheten, Klinikgatan 5, i Lund when docent Einar Heiberg will talk about
"Användning av 3D-utskrifter för att skapa implantat och patient-verktyg på Skånes Universitetssjukhus.

The meeting is held together with Läkaresällskapet in Lund.

The lecture is open to the public. Welcome.

 

 

Back to the homepage