Sällskapets möten

Sällskapets nästa möte infaller den 15 november 2023 kl.18:30

i Piratensalen på Grand Hotel i Lund.

Universitetslektor Jessica Abbott kommer att förläsa om ämnet "Experimentell evolution av könskromosomer".

Fritt inträde. Allmänheten välkommen. Föredraget sänds även live.

 

 

 

Tillbaks till förstasidan