Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten

Sällskapets nästa möte infaller den 6 oktober 2021 kl. 18:30

i Piratensalen på Grand Hotel i Lund, då Sven Berggrenpristagaren 2021 professor Keith Hawton föreläser över ämnet
"Suicide prevention: Does it work?". Föredraget kommer även att direktsändas via vår hemsida.

Följande möten äger rum den 10 november och 2 december (årshögtiden)

 

Tillbaks till förstasidan