Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten

Sällskapets nästa möte infaller den 17 mars 2021 kl. 18:30 och är digitalt.

Tidigare Schybergspristagare:
Daniella Rylander Ottosson föreläser över ämnet ” En självläkande hjärna för neurologiska sjukdomar genom omprogrammering” och Kristina Lundberg föreläser över ämnet ”Nya strategier för effektiv cancerbehandling baserat på immunförsvarets celler”.

Länk till föreläsningen kommer här.

Vårens sista möte äger rum dem 19 maj kl. 19:00, Föreläsare: professor Lisa Rydén.

Tillbaks till förstasidan