Sällskapets möten, våren 2024

Sällskapets sista möte våren 2024 infaller kl.18:15 den

16 maj. (tillsammans med Läkaresällskapet där de är värdar 2024, därför är det annan veckodag, tid och plats denna gång).

 

i Piratensalen på Grand Hotel i Lund.

Universitetslektor Jessica Abbott kommer att förläsa om ämnet "Experimentell evolution av könskromosomer".

Fritt inträde. Allmänheten välkommen. Föredraget sänds även live.

 

 

 

Tillbaks till förstasidan