Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten

Sällskapets nästa möte infaller den 19 maj 2021 kl. 19:00 och är digitalt.

Vid vårens sista möte föreläser professor Lisa Rydén över ämnet 

"Små steg för alla och stora steg för utvalda"

Medicinska framsteg bakom den förbättrade prognosen vid bröstcancer

Tillbaks till förstasidan