Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten

Sällskapets nästa möte infaller den 16 februari 2022 kl. 18:30 

i Piratensalen på Grand Hotel i Lund, då professor Oskar Hansson föreläser över ämnet "Hur kommer vi att diagnosticera och behandla Alzheimers sjukdom i framtiden?".

Möte och föredrag kommer att ske digitalt via länk från vår hemsida. Länk kommer.

Följande möten äger rum den 16 mars och 6 april.

 

Tillbaks till förstasidan