Sällskapets möten

Sällskapets nästa möte infaller den 19 maj 2022 kl. 18:00 

På strålenheten i Lund, Klinikgatan 5 i Lund, då docent Einar Heiberg föreläser över ämnet
"Användning av 3D-utskrifter för att skapa implantat och patient-specifika verktyg på Skånes Universitetssjukhus".

Mötet är gemensamt med Läkaresällskapet i Lund.

Föredraget är öppet för allmänheten.

 

 

 

 

Tillbaks till förstasidan