Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten

Sällskapets nästa möte infaller den 10 november 2021 kl. 18:30

i Piratensalen på Grand Hotel i Lund, då professor Johan Wennerberg föreläser över ämnet "Kampen mot tuberkulos".

Allmänheten är välkommen. Föredraget kan också ses via Sällskapets hemsida.

Följande möte äger rum den 2 december (årshögtiden)

Tillbaks till förstasidan