Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten

Sällskapets nästa möte infaller den 7 oktober kl. 18:30 och är digitalt.

Sven Berggrenpristagaren för år 2020 professor Michael Tomasello, Duke University, Durham, USA, föreläser över
ämnet ”Becoming Human: A Theory of Ontogeny”.

Följ sändningen här  Michael Tomasello

Tillbaks till förstasidan