Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund logotyp

Sällskapets möten

Sällskapets nästa möte infaller den 19 maj 2021 kl. 19:00 och är digitalt.

Vid vårens sista möte föreläser professor Lisa Rydén.

Tillbaks till förstasidan