2024

Kungliga Fysiografiska Sällskapets stora lärarpris utdelas årligen till lärare i Skåne på
gymnasienivå i naturvetenskapliga ämnen och matematik som tar ovanligt stort ansvar för
sitt undervisningsämne och bedriver en undervisning som inspirerar och engagerar både
elever och andra lärarkollegor. Varje år delas priset ut till en lärare och lärarlaget i två av
ämnena genom ett rullande schema. Under 2024 delas priset ut i biologi och kemi och
prissumman är detta år 50 000 kr till de enskilda lärarna och 10 000 kr till lärarlaget.