Tidigare tilldelade medel

Anslaget Horisont delades ut första gången 2023.

Pristagare 2023:

  • Matthias Geilhufe, Fysiska institutionen, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
    Ultrafast thermodynamics
    Genom att använda stokastisk termodynamiska metoder och teorier för att förstå materiens innersta med hjälp av ultrasnabba laserpulser kommer detta projekt potentiellt var mycket viktigt för såväl grundläggande som tillämpad forskning kring kvantteknologier. Projektet kombinerar teorier och metoder från flera grundläggande områden inom modern fysik på ett helt nytt sätt, bl.a. med hjälp av magnetoelektronik (spinntronik) och informationsteori. 

 

  • Petter Johansson, Filosofiska intitutionen, Lunds universitet.
    When AI can read our minds: Using mentalist magic to simulate the future consequences of brain reading
    Med detta projekt vill man utforska människors föreställningar och beteenden genom att kombinera originella och innovativa metoder med klassiska kognitionsteorier. Genom att använda bl.a. AI och tekniker i analogi med magikers och mentalisters kommer projektet närmare ett sätt att “läsa andras tankar”. Detta projekt är en mycket originell kombination av gamla och nya teorier och metoder inom mycket grundläggande kognitionsforskning.