Nilsson-Ehle-donationernas resor

Ansökningsformulär (stänger 25 september 2024) »

Två gånger per år

Läs Bestämmelser för Sällskapets stipendier först!

Nilsson-Ehle-donationernas speciella resestipendier för främjande av teoretisk och tillämpad ärftlighetsforskning, gäller endast forskare med doktorsexamen (eller motsvarande). Vad gäller reseanslag för icke disputerade hänvisas till Nilsson-Ehle donationerna. För att anslag skall beviljas för deltagande i vetenskapligt möte fordras aktiv medverkan genom eget bidrag i form av eget föredrag eller deltagande i postersession. Ett accepterat abstract av bidraget skall bifogas och uppgifter om övrig finansiering skall anges. Ansökan om bidrag till övriga resor skall åtföljas av motivering, beskrivning av resans syfte och kostnadförslag.Till ansökningarna fogas ett forskningsprogram (1-2 A4) och ett kort curriculum vitae.  Ansökningar ska var registrerade senast den 15 mars och den 26 september. Eventuell slutgiltig stipendieberättelse ska skickas separat. Inga medel kommer att tilldelas sökande som inte godtagbart redovisat tidigare erhållet anslag. OBS! Tvåårsregeln gäller! Anslag som beviljats året innan och inte är avslutade behöver alltså inte redovisas om man söker nytt stipendium.

Anslutna ansökningsformulär skall användas.